A gdyby tak zrobić muzeum poświęcone wódce?

Placówki muzealne w ostatnich dwóch dziesięcioleciach uległy znacznym przeobrażeniom. Trendy w tym zakresie w chyba najbardziej wyrazisty sposób wyznaczyło otwarte w 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego, korzystające w swoich ekspozycjach z bardzo wielu form wyrazu, w tym również z multimediów. Przeobrażenia dotknęły jednakże nie tylko formy wystaw muzealnych, lecz również Więcej…