Radiooperator to osoba, która ma specjalistyczną wiedzę z dziedziny radiołączności i obsługiwania radiostacji. Taki człowiek powinien znaleźć się na każdym jachcie morskim, a w niektórych krajach jego obecność jest nawet wymagana.

Kurs radiooperatora SRC

Jest to polski kurs, który przygotowuje do zdania egzaminu układanego przez UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). W rzeczywistości, żeby móc przystąpić do egzaminu, nawet nie trzeba kończyć kursu. Wynika to z faktu, że egzamin bazuje jedynie na wiedzy teoretycznej, a jedynym bardziej praktycznym poleceniem jest opisanie na rysunku obsługi radia. Problem w tym, że rysunek dotyczy urządzenia, którego nie używa się już od dziesięciu lat. Certyfikat wydany przez UKE może okazać się niewystarczający w sytuacji, gdy rzeczywiście będzie się chciało używać radiostacji.

Kurs SRC RYA

Brytyjski certyfikat, który dostaje się po zdaniu egzaminu, jest honorowany na całym świecie. W przypadku zdecydowania się na niego nie da się uciec od kursu – dopiero po jego skończeniu, można przystąpić do egzaminu (następuje on bezpośrednio po kursie). Egzamin składa się z krótkiego testu oraz części praktycznej, która polega na zademonstrowaniu obsługi UKF-ki. Kurs SRC RYA znacznie bardziej skupia się na praktyce. Jedyną trudnością może być to, że wszystko jest w języku angielskim, jednak w praktyce będzie on niezbędny do obsługi radiostacji. Cena uzyskania certyfikatu RYA (Royal Yachting Association) jest znacznie większa niż cena certyfikatu wydawanego przez UKE, jednak jest gwarancją tego, że dana osoba naprawdę potrafi używać radiostacji.

Kurs src rya tylko na Fairwinds.pl

Kategorie: Sporty wodne