Jednym z niezbędnych dokumentów, które mogą poświadczyć nasze umiejętności i kwalifikacje do żeglarstwa i rejsów jachtem na całym świecie jest certyfikat SRC, czyli świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu. Bez posiadania takiego certyfikatu w zasadzie niemożliwe jest samodzielne żeglowanie oraz organizowanie rejsów na rozmaitych wodach. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób można uzyskać taki dokument.

Kto może ubiegać się o certyfikat SRC?

 

Dokument tego typu może posiadać każdy, kto ukończył 15- ty rok życia i w jakimś stopniu posiada wiedzę z zakresu żeglarstwa oraz obsługi poszczególnych urządzeń. Certyfikat ten wydaje w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej, który najpierw przeprowadza egzamin SRC. By móc przystąpić do tego egzaminu, należy najpierw ukończyć kurs z obsługi przyrządów radiowych. Z uwagi na to, że podczas egzaminu weryfikowana jest znajomość zasad działania oraz umiejętność obsługi podsystemów, a także znajomość przepisów i procedur radiokomunikacyjnych, warto znać te zagadnienia. Ponadto należy także posiadać podstawową znajomość zwrotów z języka angielskiego stosowanych w tej dziedzinie.

Jak zapisać się na egzamin SRC?

 

By zakwalifikować się do egzaminu, należy nie później niż 14 dni przed wybranym terminem egzaminu przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci 2 aktualnych zdjęć oraz kopii dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu, która wynosi obecnie 100 zł oraz za wydanie świadectwa w kwocie 25 zł.

A zatem, uzyskanie certyfikatu SRC nie jest szczególnie skomplikowane ani drogie, więc w przypadku zainteresowania żeglarstwem, należy takie uprawnienia zdobyć.

Więcej przeczytać można w tym wpisie: https://fairwinds.pl/o-egzaminie-src-w-systemie-rya/

Kategorie: Sporty wodne