Tym, co motywuje młodych sportowców do stałego poprawiania swoich umiejętności, jest nie tylko pragnienie samodoskonalenia, ale również atrakcyjne nagrody, przyznawane osobom najlepszym w danej dyscyplinie. Jak nagradzanie osiągnięć motywuje do działania i dlaczego jest tak popularne?

Nagrody sportowe na różnych poziomach

Nagrody za osiągnięcia sportowe przyznaje się na różnych poziomach zaawansowania. Już w niewielkich zawodach lokalnych można otrzymać atrakcyjne medale, puchary czy chociażby dyplomy, które motywują do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami. Posiadanie dużej ilości medali i innych nagród definiuje sukces i jest namacalnym dowodem na jego odniesienie, przez co tak wielu sportowców chętnie kolekcjonuje nagrody sportowe. Co ciekawe, te same nagrody przyznaje się na olimpiadach i zawodach o charakterze krajowym czy nawet światowym. Wciąż pełnią one te same funkcje – nagradzają wysiłki, wskazują najlepszych sportowców w danej dziedzinie i są one dla nich wyznacznikiem osiągniętych sukcesów.

Motywacyjna funkcja nagród sportowych

Zaletą nagród sportowych jest przede wszystkim to, że w niezastąpiony sposób motywują do poprawiania swoich osiągów. Osoba, która raz odniosła sukces i została za to nagrodzona czuje się doceniona, przez co ma większą motywację i chęć do kontynuowania swojej kariery. Ma to duże znaczenie zwłaszcza wśród młodych sportowców, którzy nie są jeszcze pewni tej drogi życiowej i obawiają się, że nie osiągną sukcesu. Drobne nagrody upewniają ich w tym, że podjęli dobrą decyzję i zachęcają do kontynuowania treningów.

Kategorie: Nagrody