Bezpieczeństwo żeglugi jest to niezwykle ważny temat, ponieważ jest to sfera z pewnością obarczona dużym ryzykiem. Wystarczy spojrzeć na radarach online ile statków różnego rodzaju obecnie pływa na wodach międzynarodowych, aby zdać sobie sprawę ze skali niebezpieczeństwa. Szacuje się, że transport morski ma około 80-procentowy udział w światowym handlu. Co w praktyce oznacza, że większość towarów transportowanych jest drogą morską.

Czym jest alfabet radiowy?

Alfabet radiowy inaczej nazywany alfabetem fonetycznym ICAO znany jest także pod nazwą Alfabet fonetyczny NATO czy Międzynarodowy alfabet fonetyczny. System ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów literowania wyrazów. Stosuje się go m.in. podczas prowadzenia komunikacji w żegludze morskiej. W tym alfabecie każdej z liter odpowiada ustalone słowo. Z pewnością warto się go nauczyć, ponieważ dzięki stosowaniu takiej komunikacji możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi.

Czym są komunikaty radiowe?

Komunikaty radiowe to nic innego jak forma przekazu informacji, nie jest to rzecz prosta jednak jest ona niezbędna do bezpiecznej żeglugi. Jednym z komunikatów radiowych jest distress alarm lub inaczej mówiąc distress alert. Na radiu znajdującym się na statku jest umieszczony przycisk „distress” należy go wcisnąć w przypadku zagrożenia życia załogi, następnie przejść do nadawania. Dzięki temu w sytuacji, gdy nie będziemy mogli dokończyć komunikatu stacje brzegowe zostaną poinformowane o tym, że nasz statek wymaga ratunku.